Muži I.   Muži II.+Starší dorostenci   Mladší dorostenci   Starší žáci   Mladší žáci   Starší minižáci
Starší+Mladší dorostenky   Starší+Mladší žákyně   Starší minižákyně
Mladší minižactvo
(dívky a hoši dohromady)      Nejmladší minižactvo (dívky a hoši dohromady)