Česká Basketbalová Federace

Oblast Západní Čechy


Pravidla pro půjčování maskota Bastyho

ČBF OZČ zakoupila basketbalového maskota Bastyho pro účely propagace basketbalu v Plzeňském kraji a výpomoci při basketbalových náborových akcích. Basty bude k dispozici pro všechny oddíly Plzeňského kraje za těchto podmínek:

-    Zájemce se přihlásí miminálně 14 dní předem elektronicky mailem na adresu: cbfplzen@seznam.cz.

     V mailu uvede termín a účel zapůjčení maskota.

-    Zájemce si Bastyho vyzvedne na předem domluveném místě. Bastyho předá zástupce ČBF OZČ na základě podpisu předávacího protokolu.

-    Součástí předávacího protokolu bude i vratná záloha 1.000 Kč.

     Po skončení akce bude Basty předán opět na domluveném místě, kde proběhne zběžná kontrola. Případné poškození či znečištění bude zaznamenáno do předávacího protokolu. V případě poškození propadá záloha ve prospěch ČBF OZČ a bude použita k uvedení Bastyho do řádného stavu.

Věříme, že Basty pomůže k rozšíření basketbalové základny a zažijete s ním mnoho veselých a užitečných chvil.